شرکت سیمان خوزستان

کارخانه سيمان خوزستان در جنوب غربی ایران  و شرق استان خوزستان در زمينی به مساحت يکصد هکتاردر منطقه ای واقع دردشت دنا22کيلومتری جاده رامهرمزبه هفتگل وبه فاصله112کيلومتری ازمرکز استان (اهواز)  و در ارتفاع 387 تا 394 متر از سطح دريا احداث شده است.

ثبت شركت  در تاريخ 20/09/1368 و تحت شماره 77801 در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران و به صورت سهامي خاص صورت پذيرفت و با هدف تامين سيمان مورد نياز استان در سال 1372 كلنگ عمليات اجرايي آن به زمين خورد  و اين پروژه در تاريخ 15/12/1376 با ظرفيت اسمي روزانه 3000 تن كلينكر به بهره برداري رسيد . سال 1383 در راستای اجرای اصل  44 ،و با اعمال سياست خصوصي سازي 96  درصد سهام اين شركت  توسط  هلدینگ فارس و خوزستان از شرکت احداث صنعت خريداري گرديد كه بعنوان بزرگترین معامله خصوصی سازی در آن زمان محسوب مي شود .
شماره تماس : 4-06143583001

شماره تماس 2 : 02188693056 - 02188689962

سیمان خوزستان تیپ 2