لوب کات
lubecut

تاریخ به روز رسانی: 1393/11/19
دسته بندي محصول نام فارسي نام لاتين
فرآورده وي‍‍ژه لوب كات Lube cut
توضيحات :

به عنوان ماده اوليه براي توليد روغن ماشين مورد استفاده قرار مي گيرد.