سبا باهنر

(سامانه بانکی آتی )

مراحل و فرآیند دریافت کد معاملات آتی

 پس از تکمیل فرم‌ معرفی به بانک جهت افتتاح حساب در اختیار بورس، شرکت کارگزاری باهنر  نامه معرفی  شما مشتری گرامی را به بانک سامان شعبه سی تیر ارسال می کند. جهت سهولت در انجام امور و صرفه جویی در زمان و هزینه شما مشتری گرامی درگاه مخصوص افتتاح حساب اینترنتی در سایت شرکت کارگزاری باهنر راه اندازی گردید. شما میتوانید به صورت اینترنتی افتتاح حساب خود را انجام دهید. بعد از افتتاح حساب با در دست داشتن ..مدارک خود به بانک سامان شعبه سی تیر مراجعه نموده و ضمن دریافت کارت بانکی خود ، مدارک ذیل را تحویل کارمند بانک دهید.

 برای مشاهده آموزش ثبت نام سبا اینجا کلیک کنید.

الف) مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:

اصل و تصویر شناسنامه از تمام صفحات

اصل و تصویر رو و پشت کارت ملی

ب) مدارک لازم برای اشخاص حقوقی:

تصویر آگهی تآسیس
تصویر روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات
تصویر اساسنامه
سرمایه ثبتی شرکت (مندرج در روزنامه رسمی)
مدارک ثبت شرکت
کد اقتصادی و اظهارنامه مالیاتی
معرفی نماینده شرکت جهت انجام معاملات
معرفی صاحبان امضای مجاز
کپی شناسنامه تمام صفحات و کارت ملی به صورت پشت و رو صاحبان امضای مجازو کلیه اعضای هیئت مدیره


  مشخصات بانک سامان شعبه سی تیر :    

  فرم معرفی به بانک جهت افتتاح حساب در اختیار بورس


  کد CAPTCHA


  کد امنیتی به حروف کوچک و 

  بزرگ حساس میباشد


  تماس با بخش پشتیبانی                88727666 داخلی 208