معرفی پتروشیمی خراسان

شرکت کارگزاری باهنر آمادگی خود را جهت عرضه و خرید تمامی محصولات شرکت پتروشیمی خراسان را اعلام میدارد .


معرفي شركت و موقعيت جغرافيايي

 شركت سهامي پتروشيمي خراسان، بزرگترين مركز توليد محصولات شيميايي شمال و شمال شرق كشـور، در ارديبهشـت سال 1371 در بجنورد، مركز استان خراسـان شمالي تأسيس و از خرداد 1375 با آغـاز فعاليت‌هاي بهره‌برداري در ليست بنگاههاي صنعتي و توليدي كشور قرار گرفت. اين مجتمع با بهره‌گيري از آخرين متدهاي علمي و تكنولوژيك و با تركيبي از نيروي انسانـي جوان، متخصص و كارآمد از نخستين روزهاي بهره‌برداري نيل به اصل خودكفايي را به عنوان هدف غايي در امـر توليد سرلوحـه كار خود قرار داد. پايبندي به اين تفكر و دستيابي به ايده‌آل‌هاي آن، بويژه در سال‌هاي اخير از مجتمع پتروشيمي خراسان چهره‌اي مقبول و مطرح در سطوح ملي و فرا ملي ترسيم نموده است.

    

اين مجتمع در 17 كيلومتري جاده اصلي بجنورد - شيروان، در زميني به مساحت 200 هكتار شامل: 30 هكتار محوطه‌هاي صنعتي، 40 هكتار محوطه‌هاي عمومي و غيرصنعتي و 130 هكتار فضاي سبز احداث گرديده و با 939 متر ارتفاع از سطح دريا در موقعيت 37 درجه و 31 دقيقه عرض شمالي و 57 درجه و 30 دقيقه طول شرقي قرار گرفته است.


شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) يك مجتمع توليدي مواد پتروشيميايي در زمينه توليد آمونياك ( 1000 تن در روز ) , كود اوره (1500 تن در روز ) و ملامين (60 تن در روز ) مي باشد . خوراك اصلي اين مجتمع گاز طبيعي بوده و از شبكه سراسري گاز (خانگيران ) تامين ميشود.

در سالهاي اخير كليه سهام آن به بخش خصوصي واگذار گرديده است و شركت ملي صنايع پتروشيمي در آن نقش حاكميتي را بعهده دارد. 


معرفي محصول آمونياك : آمونياك (هيدرو‍ژن نيتريد ، اندروس ،هيدروكسيد اندروس آمونيوم )مهمترين تركيب هيدرو‍ژني عنصر ازت ميباشد كه تركيبات آن در طبيعت موجود بوده و همچنين از تجزيه مواد آلي ايجاد مي گردد .بر اساس نظريه هاي دانشمندان آمونياك و تركيبي از گازهاي متان ، در4 میلیارد سال قبل و زمان پيدايش زمين در اتمسفر وجود داشته و بطور طبيعي آمونياك در متابوليسم اسيد نوكلئيك و پروتئين جانداران وجود دارد.

آمونياك به شكل گاز و مايع وجود داشته و گاز آمونياك از هوا سبكتر ،بي رنگ ، بسيار تند و زننده ، اشك آور بوده و در تماس با مجاري تنفسي ايجاد تحريك و اختلال كرده و باعث صدمه به فرد مي گردد. مايع آمونياك بي رنگ بوده و در تماس با پوست سوختگي شديد ايجاد مي كند واحد آمونیاک پتروشیمی بجنورد با ظرفیت تولید 1000 تن آمونياك در روز با طراحي و ليسانس ICI با استفاده از گاز طبيعي احداث گرديده است . گاز متان پس از افزایش فشار در یک کمپرسور تا 44bar و تزريق هيدروژن 3 درصد شده و وارد هايدروتريتر می شود .گاز پس از هايدوتريتر مستقيما وارد بستر هاي زينك اكسايد مي شود. گاز مراحل بعدي پرايمري ، سكندري ، HTS ، LTS ، بخش جذب Co2 با محلول،متانيتور ، كمپرسورهاي سنتز و كانورتور ،لوپ رفريج را طي و توليد آمونياك به سمت مخازن يا واحد اوره ارسال مي گردد. این مجتمع توسط کنسرسیوم شرکت های تومن(TOMEN) و کاواساکی ژاپن و شرکت ناموران ایران احداث شده است. و دانش فنی و مهندسی اصولی این طرح از شرکت های کلاگ انگلیس براي واحد آمونياك ، استامی کربن جهت واحد اوره و نورسک هیدرو گرفته شده است.


معرفي محصول اوره : از ميان عناصر شناخته شده در طبيعت ، ازت (N) ، فسفر (P) و پتاسيم (K) بيشتر از بقيه در رشد گياهان موثرند و از اين رو بعضي تركيبات حاوي اين عناصر بعنوان كود شيميايي در كشاورزي مصرف مي شوند . اوره با فرمول شيميايي NH2CONH2 مشهورترين كودهاي ازته بوده كه از محاسن آن مي توان به مواردي از قبيل سازگاري براي اغلب گياهان بويژه همه غلات ، عدم تغيير در غلظت املاح خاك و بجانگذاشتن تركيبات نمكي در خاك اشاره نمود .

از كل اوره توليدي در جهان بيش از 70% آن به مصرف كشاورزي رسيده وبقيه در توليد پودر ملامين ، استفاده بعنوان خوراك دام ، مصارف پزشكي و غيره استفاده مي شود . اين واحد با توليد ساليانه 495000تن اوره پريل با خوراك ساليانه،310000 تن آمونياك و 200 ميليون نرمال مترمكعب دي اكسيد كربن تحت ليسانس Stamicarbon طراحي و در خرداد 1375 به بهره برداري رسيد. اوره از واكنش بين مايع آمونياك و گاز دي اكسيدكربن در فشار 143kg/cm2ودماي حدود 170-180°c طي واكنشهاي تعادلي زير بدست مي آيد :

2NH3+Co2     NH2COONH4

NH2COONH4     NH2CONH2+ H20

 

در واكنش اول كه گرما زا و سريع بوده و طي آن آمونياك و دي اكسيد كربن به مايع كربامات آمونيوم (NH2COONH4) تبديل مي شود و در واكنش دوم كه كند و گرماگير مي باشد ، كربامات آمونيوم به اوره (NH2CONH2) و آب تبديل مي شود. در حال حاضر عمده ترين بازارهاي هدف براي صادرات اين محصول افغانستان- سريلانكا- ويتنام - هند- كولومبو-مالزي محسوب مي باشد.

كاربردهاي اصلي محصول : اين محصول در توليد كودهاي شيميايي - رزين هاي اوره فرم آلدهيد كاربرد دارد.

معرفي محصول كريستال ملامين :

قرارداد واحد ملامين در دي ماه 1378ما بين شركت پتروشيمي خراسان و شركت طراح ايتاليايي(ETCE ) وهمچنين پيمانكار فرعي نارگان بسته شد و در خرداد ماه سال 1382 به بهره برداري رسيد.ظرفيت توليد اين واحد 20000 تن پودر كريستال ملامين در سال مي باشد. تكنولوژي واحد از نوع فشار بالا و بدون استفاده از كاتاليست مي باشد كه گازهاي خروجي از واحد (OFF GAS) نيز جهت بازيافت مجدد به واحد اوره برگشت داده مي شود. عمدتا ملامين به صورت ملامين فرمالديد جهت صنايع ذيل استفاده مي شود: صنايع لاستيك سازي، سيمان و بتن ريزي، پودرهاي قالب گيري ،صنايع چسب سازي، صنايع مصرف كننده حامل نيتروژن دار،صنايع چرم سازي، نساجي، فرش،خاموش كننده ها،صنايع رنگ وپوشش، رزين هاي رنگي،صنايع كاغذ سازي، ورقه هاي چندلايه،روكش ودكوراسيون و ....

محلول اوره 70 درصد از واحد اوره دريافت و در واحد ملامين پس از طي دو مرحله تغليظ سازي به راكتور ملامين ارسال مي‌گردد. .با توجه به گرماگير بودن واكنش ملامين سازي، از نمك مذاب جهت تامين گرماي مورد نياز واكنش استفاده مي‌گردد.محلول ملامين توليدي با فشار حدود 80 بار و دماي 380 درجه سانتيگراد به داخل برج كوينچ هدايت ميشود كه ملامين درآب حل شده و گازهاي توليدي از بالاي برج خارج وجهت بازيافت مجدد به واحد اوره ارسال مي گردند.محلول ملامين خروجي از ته برج پس از تصفيفه سازي به قسمت كريستالايزرها انتقال وكريستالهاي توليدي نيز به قسمت سانتريفيوژ هدايت مي شوند . كيك توليدي خروجي از سانتريفوژ نيز در دراير خشك و به تانك هاي ذخيره ملامين انتقال مي يابند.آب جدا شده از سانتريفوژ نيز پس از تصفيه به واحد برگردانده مي شود. پودر توليدي ملامين به صورت كيسه هاي 25 كيلويي بر روي پالت‌هاي يك تني و همچنين كيسه‌هاي بزرگ يك تني(BIG BAG) قابل عرضه به بازار مي باشد. به جهت حفظ محيط زيست ،واحد مجهز به سيستم تصفيه آبهاي زائد بوده و همچنين كليه درين هاي موجود در سايت به سيستم بسته (CLOSE DRAIN)هدايت ودر نهايت بازيافت ميگردند .


  جهت دانلود امید نامه شرکت پتروشیمی خراسان اینجا کلیک نماید