کالای پذیرفته شده

 

در حال حاضر کالاهای پذیرفته شده در بورس کالای ایران که به صورت معاملات آتی انجام می گیرند:


1-    سکه تمام بهارآزادی

2-    زیره سبز

3-   کنجاله سویا

 

بدیهی است که هر یک از کالاهای فوق دارای سرسیدهای تحویل متغییر می باشند.

همچنین بورس کالای ایران بنا بر آن دارد که کالاهای دیگری را نیز در زمینه معاملات آتی وارد نماید.