شرکت کارگزاری باهنر از علاقه مندان به حضور در دوره های رایگان آمادگی کلاس آتی دعوت می شود برای شرکت در این کلاس ها، فرم زیر را تکمیل فرمایند. کلاس ها در روز پنج شنبه برگزار می شود. مکان وتاریخ دقیق پس از به حد نصاب رسیدن متقاضیان، متعاقبا اعلام خواهد شد.

فرم ثبت نام

کد CAPTCHA


کد امنیتی به حروف کوچک و 

بزرگ حساس میباشد