گوگرد
sulfur
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ تاریخ به روز رسانی:
دسته بندي محصول نام فارسي نام لاتين
فرآورده وي‍‍ژه گوگرد Sulfur
توضيحات :

گوگرد يا سولفور با نماد شيميايي S نام يك عنصر شيميايي است كه در گروه ششم (VIA) و دوره سوم از جدول تناوبي عنصرها جاي گرفته‌است. گوگرد يك نافلز بي‌بو، بي‌مزه و چند ظرفيتي است كه بيشتر به شكل بلورهاي زرد رنگ موجود در كاني‌هاي سولفيد و سولفات شناخته شده‌است.