شرکت کارگزاری باهنر

تاريخچه‌ شركت


شركت كارگزاري باهنر (سهامي خاص)، عضو مؤسس بورس كالاي ايران در تاريخ 1382/08/06 تحت شماره ٢١١٠١٢ در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري با سرمايه اوليه یک ميليارد ريال به ثبت رسيده كه آخرين سرمايه شركت در تاریخ  1393/11/11 به مبلغ یک صدميليارد ريال افزايش يافته است. مطابق موضوع فعاليت شركت کارگزاری باهنر، خريد و فروش انواع فلزات آهني و رنگين، فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي، محصولات كشاورزي، سيمان، مشاوره و پذيرش كالا و خريد و فروش اوراق بهادار مبتني بر كالا از حوزه های فعاليت اين كارگزاري بشمار مي رود . همچنين اين شركت مجوزهاي فعاليت كارگزاري تحت شماره ١٠٧٠١ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، معامله فرآورده هاي نفت و پتروشيمي تحت شماره ١١١١٠٠٩٩ ، معامله محصولات فلزي پذيرفته شده در شركت بورس كالاي ايران تحت شماره ١١١١٠٠٧١، معاملات محصولات كشاورزي، سيمان و قراردادهاي آتي و برخط آتی  را نيز دارا ميباشد. اين شركت يكي از عرضه كنندگان بزرگ محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي بوده  و در راستاي افزايش سهم بازار و ارائه خدمات بهتر به مشتريان ، اين كارگزاری در آذرماه 1388 موفق به اخذ مجوز مشاور پذيرش و در سال 1393 موفق به اخذ مجوز انجام معاملات در بورس انرژی گردیده است كه در اين خصوص آمادگي دارد تا انواع خدمات مالي  و مشاوره اي را درخصوص پذيرش كالاهای شركتهای توليدی ارائه نمايد.

 


گواهی نامه ثبت علامت