بورس انرژی در یک نگاه

بورس انرژی ایران در یک نگاه:

شرکت بورس انرژی ایران با هدف ساماندهی، پذیرش، نظارت و تسهیل انجام معاملات حامل‏های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر حامل‏های انرژی، فراهم آوردن دسترسی غیر تبعیض آمیز و منصفانه اعضاء به بسترهای معاملاتی، همكاری و هماهنگی با نهادهای مالی، شركت‌ها، سازمان‌هاو نهادهای متولی بازارهای انرژی از جمله وزارتخانه‎های نفت، نیرو و صنعت و معدن و تجارت و شرکت‎های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران، ملی صنایع پتروشیمی، توانیر، مدیریت شبکه برقایران، مدیریت منابع آب ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین انجام سایر وظایف محوله در اساسنامه شرکت، در 17/4/1391 با مجوز شورای عالی بورس و اوراق بهادار بهعنوان چهارمین بورس رسمی کشور به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‏نماید.

بر اساس مجوز صادره توسط شورای عالی بورس در خصوص تأسیس بورس انرژی، ترکیب سهامداری این شرکت به میزان60 درصد نهادهای مالی، 20 درصد فعالان صنعت برق و نفت و 20 درصد عموم مردم و باقید محدودیت 5/2 درصد برای هر متقاضی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین گردید. سرمایه اولیه شرکت 200 میلیارد ریال در نظر گرفته شد و شرکت در تاریخ 19اسفند سال 91 به طور رسمی معاملات خود را با انجام معاملات برق، قطران و زغال‎سنگ آغاز نمود.

بورس انرژی ایران، بهعنوان یک بورس کالایی، تشکلی خودانتظام است که امکان انجام معاملات حامل‏های انرژی(شامل نفت، گاز، برق و سایر حامل‎هایانرژی) و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای مذکور در آن وجود دارد. در بورس انرژیایران نیز مشابه سایر بورس‏ها، تعداد زیادی خریدار و فروشنده حضور داشته که باانجام داد و ستد در فضایی رقابتی، دستیابی به قیمت‎های تعادلی حامل‏های انرژی را میسّر می‏سازند.

بورس انرژی ایران دارای سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی می‏باشد. در بازار فیزیکی، کالاهای پذیرفته شده دربورس و در بازار مشتقه، اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده در بورس مورد معامله قرار می‏گیرند. کالاهای تک محموله‏ای و خارج از گونه نیز در بازار فرعی قابلیت معامله دارند. بازار فیزیکی خود شامل سه تابلوی برق، نفت و گاز و تابلوی سایر حامل‌های انرژی و بازار مشتقه شامل سه تابلوی قرارداد سلف موازی استاندارد،قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله می‏باشد. همچنین هر یک از تابلوها دارای دورینگ داخلی و بین‏المللی هستند. در بازار فیزیکی معاملات در قالب قراردادهای نقدی،نسیه، سلف، کشف پریمیوم انجام می‎پذیرندو قراردادهای آتی، اختیار معامله و سلف موازی استاندارد و ... نیز قابلیت معامله در بازار مشتقه را دارا می‎باشند.

بر این اساس کلیه حامل‏های انرژی در صورت داشتن سابقه فعالیت قابل اتکاء عرضه‏ کننده در بازار کالای مورد پذیرش، امکان کشف عادلانه قیمت با توجه به میزان عرضه کالا توسط متقاضی و عدم شمول محدودیت‏های قیمت ‏گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا همچنین ارائه تعهدات مصرح در دستورالعمل پذیرش توسط متقاضی با تصویب هیات پذیرش یا کمیته عرضه بورس انرژی به عنوان کالای اصلی یا مشابه امکان معامله در بورس انرژی را دارند.

در بورس انرژی ایران معاملات در بازار فیزیکی بسته به تعداد عرضه‏ کنندگان در یک نماد معاملاتی و شرایط عرضه به سه روش حراج حضوری، معاملات تمام الکترونیکی و عرضه یکجا انجام می‏پذیرد. معاملات در بازار مشتقه نیز به صورت تمام الکترونیکی انجام می‏پذیرد.

ارکان شرکت بورس انرژی ایران

1) مجامع عمومی

2) هیئت مدیره

3) مدیر عامل

4) بازرس/حسابرس

منابع بورس انرژی ایران

سامانه معاملاتی تمامالکترونیکی ویژه معاملات بازار فیزیکی و مشتقه

سامانه تمام الکترونیکیثبت و سپرده گذاری و تسویه و پایاپای معاملات

بیش از 40 شرکتکارگزاری دارای مجوز فعالیت در بورس انرژی که اغلب آن‎ها دارای رتبه الف و ب می‎باشند.

پذیرش بیش از 100کالا-عرضه‎کننده و قرارداد شاملکالاهای بیش از 20 پالایشگاه نفت و گاز، بیش از 20 نیروگاه تولید برق، بیش از 10مجتمع پتروشیمی و چندین شرکت کک سازی و پالایش قطران

مزایای پذیرش و معاملهدر بورس انرژی ایران

معافیت مالیاتی: : بر اساس ماده 6 قانونتوسعه ابزارهای نوین مالی، 10 درصد از مالیات بر در‎آمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و بهفروش می‎رسد از بخشودگی مالیاتیبرخوردارند.

معافیت از تشریفاتمزایده و مناقصه: بر اساس ماده 17 قانون توسعه ابزار‎های مالیاتی جدید و بندهای قوانین بودجه سنواتی خرید و فروشکالاهای پذیرفته شده در بورس‎هایکالایی که با رعایت مقررات حاکم بر این بورس ها مورد داد ستد قرار می‎گیرند توسط وزارتخانه‎ها و دستگاه‎های دولتی و عمومی واجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.

* امکان بازاریابیو عرضه محصولات در رینگ داخلی و بین‎المللاز طریق شبکه کارگزاران عضو و سامانه‎هایمعاملاتی بورس انرژی

* امکان تأمینکالاهای مورد نیاز از طریق ساز و کار شفاف و منصفانه بورس انرژی

* امکان تأمین مالیو پوشش ریسک عرضه‎کنندگاناز طریق ابزارهای مالی موجود در بورس انرژی

* امکان پوشش ریسکو تأمین کالاهای مورد نیاز مصرف‎کنندگانبرای دوره‎های زمانی مختلف

* کاهش هزینه‎های معاملاتی برایمشتریان در مقایسه با معامله در خارج از بورس (شامل هزینه‎های عقد قرارداد، بازاریابی و ...)

* کاهش ریسک‎های معاملاتی از جملهریسک عدم ایفای تعهدات طرفین و ...

* وجود قراردادهایاستاندارد و مشخص همچنین تضمین استاندارد بودن و کیفیت کالاهای مورد معامله دربورس

* برخورداری ازچارچوب مقرراتی جامع در حوزه پذیرش، معاملات، ثبت و سپرده‎گذاری و تسویه پایاپای کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر کالا

عرضهکنندگان عمده در بورسانرژی ایران

حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و سایر حاملهای انرژی

 نام شرکت ردیف   نام شرکت  ردیف
                 شرکت پتروشیمی بندر امام  خمینی                16 شرکت ملی نفت ایران  1
 شرکت پتروشیمی جم
 17 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 2
شرکت پتروشیمی رازی   18 شرکت پالایش نفت آبادان
 3
شرکت پتروشیمی زاگرس   19 شرکت پالایش نفت اصفهان   4
 شرکت پتروشیمی فن آوران
 20 شرکت پالایش نفت بندر عباس   5
شرکت پتروشیمی کرمانشاه  21  شرکت پالایش نفت بهران
 6
 شرکت پتروشیمی مبین
22 شرکت پالایش نفت تبریز   7
 شرکت ذوب آهن اصفهان
23  شرکت پالایش نفت تهران
 8
 شرکت زغال سنگ البرز مرکزی
24 شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند   9
شرکت زغال سنگ کرمان  25  شرکت پالایش نفت شیراز
 10
 واحد کک سازی و پالایش قطران زرند
26 شرکت پالایش گاز ایلام   11
 شرکت پروده طبس
27 شرکت پالایش گاز خانگیران   12
 شرکت پتروشیمی تبریز
 28  شرکت پالایش نفت کرمانشاه
 13
 شرکت پتروشیمی شازند
29  شرکت پالايش نفت لاوان
 14
 شرکت پتروشیمی مبین
30 مجتمع گازی پارس جنوبی   15

حوزه برق

ردیف

نام شرکت

ردیف

نام شرکت

1

نیروگاه سیکل ترکیبی فارس، شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس

12

نيروگاه سيكل‌تركيبي گیلان، توسعه مسیر برق گیلان

2

نيروگاه پرند، توليد برق پرند مپنا

13

نيروگاه سيكل‌تركيبي‌قم، پيوند گستر پارس

3

نيروگاه زنبق يزد، تعاوني کارکنان نيروگاه يزد

14

نيروگاه شهداي پاکدشت (دماوند )، شرکت توليد نيروي برق دماوند

4

نيروگاه سيکل ترکيبي اروميه، تدبيرسازان سرآمد

15

نيروگاه شهيد منتظري، پرشين فولاد

5

نيروگاه سيکل ترکيبي سبلان، سبلان برق اميد

16

نيروگاه کازرون، شرکت ساينا گستر پرديسان

6

نيروگاه سيکل ترکيبي شريعتي، انديشه سازان بهين سرآمد

17

نيروگاه کهنوج، شرکت توليد برق ماهتاب کهنوج

7

نيروگاه سيکل ترکيبي نيشابور، ساينا گستر پرديسان

18

نيروگاه مشهد، افق توسعه انرژي خليج فارس

8

نيروگاه سيکل سنندج، شرکت توليد نيروي برق سنندج

19

نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان (قدس)، گهر انرژی سیرجان

9

نیروگاه سیکل ترکیبی منتظرقائم،شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

20

نیروگاه کاشان، شرکت ساخت و بهره برداری انرژی

10

نیروگاه شهید منتظرقائم، شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

21

نیروگاه آبادان، تولید نیروی برق آبادان

11

نيروگاه سيكل تركيبي خوي، توليد نيروي پرتو شمس تابان

22

نیروگاه سلطانیه، شرکت تولید نیروی مرکزی صبا

 


Tadbir:WorldMetalPrice
فلزات پایه قیمت (دلار) تغییر کمترین بیشترین زمان
{{item.Title}} {{item.Price}} {{item.ChangeValue | abs}} ({{item.ChangePercent | abs}} %) {{item.MinPrice}} {{item.MaxPrice}} {{item.Time}}