جزئیات
تاریخ ایجاد: 1394/11/3 تعداد بازدید: 958 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده:
حضور پرنگ کارگزاری باهنر در نمایشگاه قیر وآسفالت 94

حضور پرنگ شرکت کارگزاری باهنر در نمایشگاه قیر وآسفالت 94

با عنایت به سیاست های شرکت کارگزاری باهنر در زمینه خدمات رسانی بهتر به عرضه کنندگان و خریداران قیر

این کارگزاری حمایت خود را با حضور قدرتمند در نمایشگاه قیر و آسفالت 94به انجام رسانید.

نمایشگاه بین المللی. سالن 14 .غرفه 30

2الی 5 بهمن ماه 1394

شرکت کارگزاری باهنر


print
  نظرات