جزئیات
تاریخ ایجاد: 1394/10/21 تعداد بازدید: 1023 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده:
راهنمای اخذ کد معاملاتی قراردادهای آتی در کارگزاری باهنر

شرایط اخذ کد معاملاتی قراردادهای آتی

 

1.  مراجعه به  شرکت کارگزاری باهنر که دارای مجوز معاملاتی قراردادهای آتی در بورس کالا است

2.  ارائه مدارک هویتی

3.  تکمیل وامضای فرم‌های درخواست کد، اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات قراردادهای آتی ومعرفی اطلاعات حساب‌های بانکی مشتری

4.  تاییدمدارک مذکور توسط کارگزار و ارائه آن به بورس کالا

5.  بررسی مدارک مذکور توسط بورس کالا و صدور کد معاملاتی برای مشتری

 

شرایط و فرآیند اخذ کد معاملاتی بر خط قراردادهای آتی

 

دارندگان کد معاملاتی قراردادهای آتی جهت معامله از طریق سامانه معاملات برخط ملزم به داشتن شرایط ذیل می‌باشند؛

 

 شرایط صدور مجوز دسترسی به سامانه معاملات بر خط قراردادهای آتی

 

1.  داشتن حداقل سن 18 سال

2.  داشتن حداقل دیپلم

 

متقاضیان واجد شرایط فوق، جهت اخذمجوز دسترسی به سامانه معاملات بر خط قراردادهای آتی ملزم به طی مراحل ذیل می‌باشند؛

 

 فرآیند اخذ مجوز دسترسی به سامانه معاملات بر خط قراردادهای آتی:

 

1.  مراجعه مشتری به کارگزار:

*  تکمیل فرم"درخواست اخذمجوز دسترسی به سامانه معاملات برخط"

*  ارائه مدارک هویتی

*  ارائهرونوشت آخرین مدرک تحصیلی

2.  بررسی وبایگانی مدارک دریافت شده توسط کارگزار

3.  مصاحبه شفاهی یا آزمون کتبی توسط مدیریت معاملات برخط جهت  ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای داوطلب

4.  عقدقرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنیبر کالا بین شرکت کارگزاری و مشتری (مطابق پیوست 1 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران)

5.  صدور نام کاربری و رمز عبور جهت دسترسی به سامانه معاملات برخط قراردادهای آتی توسط کارگزاربرای مشتری

  شرکت کارگزاری باهنر

 

print
  نظرات