جزئیات
تاریخ ایجاد: 1396/7/2 تعداد بازدید: 740 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: Azarnia
روند بهای اونس و سکه نقدی

از دیدگاه تکنیکال بررسی شد؛

روند بهای اونس و سکه نقدی

طلا5طی هفته گذشته در طلا داخلی و خارجی شاهد کاهش قیمت ها تا پایان هفته بودیم که در اونس طلا کاهش قیمت به ۳۰ دلار رسید. در سکه نقدی با توجه به شکست حمایت خود با کاهش ۲۰ هزار تومانی و در آبشده با کاهش ۳۵ هزارتومانی بودیم که قیمت را به حمایت های اصلی هدایت کرده است.

چشم انداز

 در سکه نقدی با توجه به شکست حمایت خود با کاهش ۲۰ هزار تومانی و در آبشده با کاهش ۳۵ هزارتومانی بودیم که قیمت را به حمایت های اصلی هدایت کرده است و قیمت های فعلی طلا بر روی حمایت های خود قرار دارد.

تحلیل اونس طلا در هفته جاری

در تایم روزانه پایداری قیمت در زیر ۱۳۳۵ دلار همچنان احتمال کاهش بیشتر وجود دارد و در تایم چهار ساعته پایداری قیمت در زیر ۱۳۰۲ منجر به کاهش خواهد شد.

در حال حاضر دیده می شود که اونس در محدوده حمایتی خود قرار دارد، پس در هفته جاری انتظار حمایت را از این دامنه داریم اما این حمایت می تواند تا دامنه ۱۳۰۲ الی ۱۳۳۵ دلار پتانسیل داشته باشد، بنابراین با پایداری قیمت در بالای ۱۲۸۵ دلار، اونس  طلا در هفته جاری می تواند به اهداف ۱۳۰۲  - ۱۳۱۶ و ۱۳۳۰ افزایش پیدا کند و اما با شکست سطح قیمتی ۱۲۸۵ دلاری و عدم شکست ۱۳۰۲ دلار اونس طلا به دامنه ۱۲۸۰ - ۱۲۷۳ الی ۱۲۷۰ دلار کاهش پیدا می کند.

سطوح برگشتی در افزایش قیمت ۱۳۰۲ دلار است که با رویت دامنه ۱۳۰۰ دلاری، با عدم شکست ۱۳۰۲ اهداف شامل ۱۲۹۵ - ۱۲۹۰ و ۱۲۸۷ و بعد از شکست ۱۲۸۷ تبدیل به سناریو کاهشی خواهد شد و اهداف دامنه ۱۲۷۳ الی ۱۲۶۷ است. سطوح برگشتی بعدی رویت دامنه ۱۳۱۰ دلاری با عدم شکست ۱۳۱۶ به اهداف ۱۳۰۲ - ۱۲۹۵ - ۱۲۹۰ دلار است.

شکست دامنه مقاومتی ۱۳۱۶ دلار ، افزایش قیمت را به سمت قیمت های ۱۳۲۰ - ۱۳۳۰ دلاری به همراه دارد.

تحلیل آبشده طلا نقدی در هفته جاری

در نمودار آبشده نقدی دامنه ۵۳۲ هزار تومان به عنوان دامنه برگشتی در نظر داشتیم که واکنشی نشان نداد و با شکست ۵۲۸ هزار تومان تا دامنه ۵۱۶ هزار تومان کاهش پیدا کرد. در حال حاضر دامنه حمایت فعلی بین ۵۱۶ هزار تومان الی ۵۱۵ هزار تومان است که در هفته جاری عدم شکست این حمایت می تواند از کاهش بیشتر جلوگیری کند و با شکل گیری این حمایت سناریو افزایشی فعال خواهد بود که اهدافی شامل ۵۲۰ - ۵۲۳ - ۵۲۸ هزار تومان است. و با رویت دامنه ۵۲۸ هزار تومان با عدم شکست ۵۳۰ هزار تومان سناریو برگشتی به سمت حمایتی های ۵۲۳ - ۵۲۰ - ۵۱۶ هزار تومان شکل می گیرد. در هفته جاری از دست رفتن حمایت فعلی قیمت به سمت دامنه ۵۱۲ هزار الی ۵۰۹ هزار تومان کاهش پیدا می کند.

تحلیل آبشده طلا شنبه ای در هفته جاری

در نمودار آبشده شنبه ای قیمت هنوز به دامنه ۵۱۶ هزار تومان کاهش پیدا نکرده است و دیده می شود که با توجه به آبشده نقدی قیمت می تواند به دامنه حمایتی ۵۱۶ هزار تومان کاهش پیدا کند.

باید توجه داشت که این کاهش با عدم شکست ۵۲۸ هزار تومان با رویت دامنه ۵۲۰ - ۵۱۸ هزار تومان مواجه می شود. پس اگر این سناریو کاهشی عملی شود قیمت در دامنه ۵۱۸ هزار الی ۵۲۰ هزار تومان قرار می گیرد و در هفته جاری با از دست نرفتن حمایت ۵۱۷ هزار تومان احتمال سناریو برگشتی به سمت اهداف ۵۲۰ - ۵۲۴  و ۵۲۸ هزار تومان وجود دارد.

در صورتی که در هفته جاری بعد از رویت دامنه حمایتی یا بدون رویت آن با شکست صعودی ۵۲۸ هزار تومان همراه باشد اهدافی شامل ۵۲۹ - ۵۳۲ - ۵۳۵ هزار تومان را خواهد داشت. سپس با رویت دامنه ۵۳۴ هزار تومان با عدم شکست ۵۳۷ هزار تومان شاهد کاهش قیمت و برگشت به سمت حمایت های ۵۲۹ - ۵۲۷ هزار تومان خواهیم بود.

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

در نمودار سکه نقدی قیمت در بالای دامنه حمایتی ۱۲۲۹۰۰۰ و ۱۲۳۲۰۰۰ تومان قرار گرفته است. و در حال حاضر با شکست صعودی ۱۲۳۹۰۰۰ تومان و پایداری قیمت در بالای ۱۲۲۹۰۰۰ افزایش قیمت به اهداف ۱۲۴۴۰۰۰ و ۱۲۴۸۰۰۰ تومان وجود دارد.

در صورت رویت دامنه ۱۲۴۴۰۰۰ و ۱۲۴۸۰۰۰ تومان با عدم شکست ۱۲۵۱۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت حمایت های ۱۲۴۰۰۰۰ - ۱۲۳۵۰۰۰ - ۱۲۳۲۰۰۰ وجود دارد، اما شکست صعودی ۱۲۵۱۰۰۰ قیمت به سمت دامنه ۱۲۶۰۰۰۰ افزایش پیدا می کند.

چنانچه در هفته جاری حمایت فعلی دامنه قیمتی ۱۲۲۹۰۰۰ و ۱۲۳۲۰۰۰ تومان را از دست دهد کاهش قیمت به سمت ۱۲۲۰۰۰۰ تومان وجود دارد که پس از رویت دامنه ۱۲۲۰۰۰۰ انتظار برگشت قیمت و جلوگیری از کاهش قیمت باعدم شکست ۱۲۱۹۰۰۰ وجود دارد و اهداف این برگشت شامل ۱۲۲۵۰۰۰ - ۱۲۲۹۰۰۰ - ۱۲۳۲۰۰۰ -۱۲۴۰۰۰۰ تومان است.

منبع: طلاچارت


print
  نظرات