جزئیات
تاریخ ایجاد: 1396/2/19 تعداد بازدید: 675 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: Azarnia
تحلیل اونس در هفته جاری

تحلیل اونس در هفته جاری

طلاطی هفته گذشته بهای اونس در بازارهای جهانی با شکست مرز ۱۲۶۰ توانست با شکست حمایت کلیدی ۱۲۴۰ مواجه شود و روند کاهشی تا دامنه ۱۲۲۳ طی کند، این در شرایطی است که پیش بینی ها نشان می دهد با توجه به شکست ۱۲۴۰ تا دامنه ۱۲۰۰ انتظار کاهش وجود دارد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا در تایم روزانه

در نمودار روزانه حمایت کلیدی ۱۲۱۰ به نظر می رسد بسیار مهم است و رویت آن واکنش خوبی ایجاد کند ، البته همه توجه ها به سطوح بین ۱۲۱۰ تا ۱۱۹۵ است که در نمودار روزانه آخرین کف است که می تواند واکنش صعودی ایجاد کند و شکست آن به کف قیمتی قبلی هدایت می شود که در دامنهه ۱۱۹۰ تا ۱۱۸۰ است.

سناریوهای احتمالی اونس طلا

سناریو افزایشی: تنها با شکست ۱۲۶۳ می تواند به سناریو افزایشی پرداخت و اهداف آن شامل ۱۲۷۰ - ۱۲۷۸ و ۱۲۹۳ وجود دارد و شکست دامن عرضه می تواند منجر به افزایش قیمت به سمت ۱۳۲۰ - ۱۳۳۰ گردد.

سناریو کاهشی: دیده می شود پایداری قیمت در زیر ۱۲۴۰ منجر به کاهش بیشتر قیمت به سمت ۱۲۰۰ و یا ۱۱۸۰ می شود و اهداف میانی شامل ۱۲۱۸ - ۱۲۱۰ - ۱۲۰۵ - ۱۲۰۰ است و با شکل گیری یک شکست نزولی در ۱۱۹۴ قیمت به سمت اهداف ۱۱۹۰ - ۱۱۸۵ و ۱۱۸۰ هدایت می شود.

سناریو های برگشتی در هفته جاری

حالت اول: رویت دامنه ۱۲۰۰ با عدم شکست نزولی در ۱۱۹۴ احتمال برگشت صعودی به اهداف ۱۲۱۸ - ۱۲۲۳ - ۱۲۴۰ - ۱۲۶۳ در مرحله اول وجود دارد.

حالت دوم: شکست نزولی در ۱۱۹۴ و رویت دامنه حمایتی ۱۱۸۵ با عدم شکست ۱۱۸۰ احتمال برگشت صعودی به اهداف  ۱۲۱۸ - ۱۲۲۳ - ۱۲۴۰ - ۱۲۶۳ در  نظر گرفته می شود.

حالت سوم: رویت دامنه ۱۲۶۰ تا ۱۲۷۰ باعدم شکست صعودی در ۱۲۷۲ احتمال برگشت قیمت به سمت تقاضا فعلی وجود دارد. که اهداف میانی شامل ۱۲۵۰ - ۱۲۴۰ - ۱۲۳۵ - ۱۲۲۳ - ۱۲۱۸ و ۱۲۱۰ است.

منبع: طلا چارت


print
  نظرات